HighlightsFeature filmsTelevisionTitle designBackstage

Case study: Displays & Interfaces

Terug naar Title design
 • Spion van Oranje
  Regisseur: Tim Oliehoek
  Producent: Fu Works, IDTV Film
  ©2009 IDTV Film / Fu Works / Planet X FX
 • Pizza Maffia
  Regisseur: Tim Oliehoek
  Producent: IDTV Film
  ©2011 IDTV Film / Planet X FX
 • De Hel van '63
  Regisseur: Steven de Jong
  Producent: De Hel van '63 Film BV
  ©2009 De Hel van '63 Film BV / Planet X FX
 • Nuon - Volty Power 3
  Regisseur: Mijke de Jong
  Producent: Kleine Storm Media Producties
  ©2006 Kleine Storm Media Producties/Planet X FX

Planet X FX heeft ruime ervaring met het ontwerpen en animeren van displays en interfaces. De voorbeelden hiernaast zijn een greep uit film-en televisieproducties waarbij verschillende technieken zijn ingezet.

Interfaces spelen steeds vaker en op uiteenlopende manieren een rol in films en televisieseries. Doordat het gebruik van computers, laptops en mobiele apparaten overal toeneemt, is ook de vraag naar fictieve en specifieke interfaces die een inhoudelijke functie vervullen, groter. Het betreft hier een breed scala aan toepassingen: van berichten op telefoondisplays tot social media sites en beveiligingscamera's. Maar ook futuristische hologrammen, projecties of touchscreens kunnen hieronder worden geschaard.

Het ontwerpen en animeren van interfaces is specialistisch werk en vaak een verlengstuk van production design. Omdat die expertise niet per definitie onderdeel uitmaakt van het art department, kan het effectief zijn om dit onderdeel in samenwerking met het vfx-department tijdens de pre-productie verder uit te werken.

Het voordeel kan tweeledig uitpakken: enerzijds verschuift de post haar werkzaamheden naar voren, waardoor het posttraject zelf, wat planning betreft, wordt verlicht. Anderszijds is er op de set een fysieke weergave, wat het anticiperen van acteurs, camera, etc. mogelijk maakt.

Belangrijk bij het op maat verzorgen van display-content op de set is de technische afstemming van schermresoluties, devices en wensen ten aanzien van cameravoering. Daarnaast speelt de invulling een inhoudelijke rol, dus zijn timing, specifieke elementen, wensen tav vormgeving, etc. belangrijk. Een van tevoren vastgelegde timing met een acteur die handelingen op specifieke momenten uitvoert, kan worden 'gesynced' met een animatie die doet suggereren dat er op een computer of binnen een interface wordt gebrowsed, gezocht, afgespeeld, etc.

In situaties waarbij de timing niet tijdens het draaien bekend is (bijvoorbeeld omdat de content waar een personage naar kijkt later pas gedraaid en gemonteerd zal worden), levert Planet X FX toch materiaal dat de verwerking in het post-productietraject versoepeld. Dit kunnen markers zijn op een verder zwarte achtergrond waardoor de reflecties van de set in het scherm behouden blijven, of gedeeltelijk ontworpen interfaces met uitsparingen waar later alsnog de benodigde content aan kan worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is een website met een player die wel een geanimeerde timer en tijdbalk weergeeft, maar op de plek waar het filmpje zelf zou moeten zitten, zwart is. Doordat de interface wordt meegedraaid, fungeert dit al als trackbare basis en zal het eventueel afdekken van het scherm voor een gedeelte worden opgevangen door de al aanwezige interface.

Voor meer informatie: mail naar office@planetx.nl

Televisie-en computerschermen [geen audio]

Vaak wordt gekozen voor het achteraf toevoegen van beeld op televisies, omdat de content op het scherm dan exact kan worden getimed. Planet X FX levert voor de shoot dan een still met 'markers'; feitelijk 4 blokjes in de hoeken van het scherm waar in post op kan worden getracked.

Mobiele telefoons en 'mobile devices' [geen audio]

Doordat men constant interactie heeft met mobiele telefoons, komen de nuances in de opmaak en weergave van fictieve interfaces steeds nauwer. Uiteraard behoren aangepaste (of 'custom-made') interfaces ook tot de mogelijkheden. Hiermee kan de link met een specifiek merk voorkomen worden, of specifiek aandacht worden gevestigd op een onderdeel dat anders niet zou opvallen.